home Opgericht 7 oktober 1974

 

Wie zijn wij?

Biljartvereniging "De Bun", opgericht op 7 oktober 1974 is een zelfstandige vereniging, die zich bezig houdt met Carambole biljarten. De vereniging bestaat nu uit ca. 70 leden. Van deze leden spelen er ca. 30 in teams die deelnemen aan debiljartcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, district `t Sticht, op zowel de middag als de avond. Deelname aan deze competitie is op geheel vrijwillige basis. Informatie over lidmaatschap en contributie kunt u vinden bij Contact.
Ook wordt er jaarlijks een clubcompetitie gehouden welke bestaat uit vier spelsoorten: Libre, Bandstoten, driebanden en anonceren. Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon gezellig met elkaar een partijtje te biljarten.
In onze accommodatie hebben we de beschikking over zes wedstrijdtafels en een bar. Deze bar wordt in eigen beheer geëxploiteerd.
De clubavonden zijn van dinsdag t/m vrijdag. Een van de avonden is gereserveerd voor het spelen van de bondscompetitie en eventueel door de vereniging te organiseren evenementen zoals onderlinge toernooien, persoonlijke kampioenschappen etc.
Ook kan er door de leden overdag gebiljart worden van maandag t/m zaterdag. Van deze mogelijkheid wordt vooral door onze senioren veel gebruik gemaakt. Zij hebben hiervoor tevens een eigen recreantencompetitie die ook door de K.N.B.B. georganiseerd wordt.
Buiten de normale biljarttijden geeft onze vereniging voor geïnteresseerde leden en niet-leden biljartles.
In 2018 is de zaal in zijn geheel verbouwd. We zijn van 4 biljarts naar 6 biljarts gegaan en alles is gemoderniseerd en vernieuwd. Veel leden hebben een handje uitgestoken om alles mogelijk te maken.

BILJARTACCOMMODATIE

Meestal wordt gedacht aan een kroeg, als je gaat biljarten. Dat is bij Biljartvereniging “De Bun” niet het geval.
De vereniging benadert het biljarten serieus en daar hoort een echte sportaccommodatie bij. De leden zijn er trots op dat de accommodatie (met airconditioning) met zes wedstrijdtafels van 1.15x2.30m. geheel met eigen inspanningen tot stand is gekomen en behoort tot één van de mooiste biljartcentra van de regio. Van elke gebruiker wordt verwacht dat hij/zij de accommodatie zo goed mogelijk in stand houdt. Een huisregel is bv. dat het horloge af is tijdens het biljarten. De accommodatie wordt door de leden zelf schoongehouden. De accommodatie is ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Ook iedereen die wat minder mobiel kan bij ons de biljartzaal, die op de 1e verdieping ligt, zonder problemen bereiken. De gemeente Huizen heeft sinds 2020 een lift aangelegd en deze lift is binnenwaarts vlak achter de voordeur te bereiken.
In de nabije omgeving is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

COMMUNICATIE

Biljartvereniging “De Bun” informeert haar leden door een (digitale) Nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt. Hierin staat allerlei informatie vanuit de vereniging. De leden kunnen zelf ook stukjes schrijven en sturen naar de redactie.
In de maand april of mei houden wij een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en worden de plannen voor het lopend jaar vastgesteld. Alle leden hebben zo invloed op het beleid tijdens deze algemene ledenvergadering.
De vereniging heeft een website op Internet. Het adres is http://debun.nl/index.php
In de biljartzaal zelf zijn mededelingenborden met informatie over evenementen. Ook hangt er een overzicht met de ranglijst van de onderlinge competitie(s).

 

Gezellig biljarten