home Opgericht 7 oktober 1974

 

   Lidmaatschap  


Lid worden van de Huizer Biljartvereniging "De Bun" kan iedereen.
Lid worden doe je voor de periode van tenminste n jaar.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan geschieden tegen het einde van een kwartaal met een opzegtermijn van 4 weken. Zie artikel 15 van het huishoudelijk reglement.

Aanmelding kan geschieden via de Ook is het mogelijk dit in ons clubgebouw "De Baat" te doen op n van de speelavonden (meestal is er wel een bestuurslid aanwezig).

Met uw voorkeur voor een speelavond wordt natuurlijk rekening gehouden.
Het kan echter zijn dat het in verband met de drukte op een bepaalde avond niet mogelijk is u op uw voorkeursavond in te delen.

CONTRIBUTIE , BONDSBIJDRAGE

Contributie

De contributie voor HBV De Bun is 180,- per kalenderjaar.
De betaling kan geschieden per jaar, per kwartaal ( 45,-) of per maand ( 15,-).
Ons IBAN nummer is: NL81 RABO 0329 9584 53 t.n.v. HBV De Bun.

Bondsbijdrage m.b.t. deelname aan competities

De deelname aan competities is geheel vrijwillig.
Nadat men zich heeft opgegeven, ontvangen de leden van de penningmeester bericht welk bedrag zij voor deze deelname moeten betalen.
De Bun int dit bedrag en betaalt dit vervolgens aan de bond.
De aanmelding voor deelname aan de competitie is op 1 augustus definitief. Ook als men zich na 1 augustus terug trekt, zal men deze bijdrage toch moeten betalen.
De bijdrage van de leden die deelnemen aan de competitie moet voor de start van de competitie voldaan zijn.
Ons IBAN nummer is: NL81 RABO 0329 9584 53 t.n.v. HBV De Bun.

Bondsbijdrage m.b.t. deelname aan PK wedstrijden

De deelname aan PK wedstrijden is ook geheel vrijwillig. Wil men deelnemen aan PK wedstrijden dan moet men lid van de bond zijn. Afhankelijk of men dag of avond PK wedstrijden speelt, is dit t Sticht of de Federatie t Gooi en Vechtstreek.
Op het moment dat de PK wedstrijden gepland worden, kan men zich definitief opgeven en dan betaalt men een klein bedrag ( 4,-) per spelsoort (libre, bandstoten, driebanden) om de kosten van de organisatie te dekken. Dit bedrag wordt vaak cash gend door de wedstrijdleider van onze vereniging en vervolgens maakt de penningmeester het bedrag naar de desbetreffende bond over.

 


18 maart 2017