Nieuwe leden zijn van harte welkom

Bij biljartvereniging 'De Bun' kunt u onderling recreatief biljarten in een gezellige sfeer en op goede tafels. U bent vrij om deel te nemen aan de competitie van de KNBB, indivi≠dueel of in teamverband. Ook worden er regelmatig biljartinstructies gegeven.

Over Biljartvereniging 'De Bun' - Huizen

Biljartvereniging 'De Bun', opgericht op 7 oktober 1974, is een zelfstandige vereniging, die zich bezighoudt met Carambole biljarten. De vereniging bestaat nu uit ca. 70 leden. Van deze leden spelen er ca. 30 in teams die deelnemen aan de biljartcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), district 't Sticht, op zowel de middag als de avond. Deelname aan deze competitie is op geheel vrijwillige basis.

Jaarlijks wordt er een clubcompetitie georganiseerd welke bestaat uit vier spelsoorten: Libre, Bandstoten, Driebanden en Annonceren. Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon gezellig met elkaar een partijtje te biljarten.

In onze accommodatie hebben we de beschikking over zes wedstrijdtafels en een bar. Deze bar wordt in eigen beheer geŽxploiteerd. De clubavonden zijn van dinsdag t/m donderdag. Een van de avonden is gereserveerd voor het spelen van de bondscompetitie en eventueel door de vereniging te organiseren evenementen zoals onderlinge toernooien, persoonlijke kampioenschappen etc. Vrije inloop op alle middagen, behalve op zondag, van 13.00 tot 16.30 uur.

Ook kan er door de leden overdag gebiljart worden van maandag t/m zaterdag. Van deze mogelijkheid wordt vooral door onze senioren veel gebruik gemaakt. Zij hebben hiervoor tevens een eigen recreantencompetitie die ook door de KNBB georganiseerd wordt. Buiten de normale biljarttijden geeft onze vereniging voor geÔnteresseerde leden en niet-leden biljartles.

Download het inschtrijfformulier

Lidmaatschap en contributie

Alle informatie over lidmaatschap en contributie kunt u vinden op onze website www.debun.nl onder 'Contact'.

Biljartvereniging 'De Bun', IJsselmeerstraat 3B, 1271 AA Huizen. Gebouw De Baat, le verdieping.