Statuten en huishoudelijk reglement

In 2018 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd en goedgekeurd door de leden.
De statuten zijn op aanvraag bij het bestuur te verkrijgen.
Het huishoudelijk reglement is via de volgende link te bereiken:

Huishoudelijk reglement