BILJARTLES

Inhoud:

"De Baat"
Clubgebouw “De Baat” (1e etage):
IJsselmeerstraat 3b, 1271 AA te Huizen
Telefoon: 035-6856456.
Tevens zijn er extra formulieren aanwezig in de biljartzaal.

Waarom biljartles?

Elke respecterende sport kent een aanbod om les te nemen. Binnen de biljartsport is dit binnen de verenigingen niet zo gebruikelijk. Meestal betaal je contributie om deel te nemen aan de (onderlinge) competitie. Zou je wat meer willen weten, dan word je door de leden verwezen naar een clublid met een hoog speelgemiddelde. Hij/zij geeft dan wat aanwijzingen. Dit gebeurt meestal tussendoor.

Net zoals bv. tennis en voetbal is binnen Biljartvereniging “De Bun” de mogelijkheid om op een vast tijdstip biljartles te nemen, meestal in een serie van 10 lessen van 1 uur.
Om te biljarten is er weinig fysieke inspanning nodig. Een keu is snel te hanteren en een bal kan in beweging worden gebracht. Velen hebben dit ervaren als zij ergens ”een spelletje” speelden.

Als je biljarten als sport benadert, wordt het anders. Wil je er beter in worden, dan blijkt er behoorlijk veel techniek noodzakelijk te zijn. Dit verkrijg je door biljartles te nemen.
Het resultaat is dat het spelpeil omhoog gaat en dat tevens maximaal plezier en uitdaging in de biljartsport behouden blijven. Eigenschappen die geprikkeld worden zijn inzicht, geduld en concentratie.

Het aanbod

Biljartvereniging “De Bun” biedt biljartles aan leden, maar ook aan niet-leden. Niet-leden betalen een hogere prijs aangezien daarin ook de locatiekosten zijn verwerkt (o.a. verwarming, huur, materiaal). Voor jeugd wordt een gereduceerde prijs gehanteerd.
Nieuwe leden van Biljartvereniging “De Bun” krijgen gratis twee introductielessen aangeboden.

Je kunt biljartles nemen ongeacht het niveau. Of je nu beginner bent, of al (ver)gevorderd, er valt altijd te leren. Biljartvereniging “De Bun” geeft biljartles in het libre (vrij spel) van 0.00 gemiddeld tot een gemiddelde van ongeveer 40.00.

Naast privé-lessen kan men ook als tweetal les nemen. Bij de laatste mogelijkheid heeft men wel ieder de beschikking over een eigen biljart, opdat je zoveel als mogelijk zelf het aangeleerde kan beoefenen. Tenslotte geldt dat als je het zelf doet, dit de hoogste kans op resultaat geeft.

Het uitgangspunt is dat er 10 lessen van 1 uur worden aangeboden. Dat geeft voldoende ruimte om een antwoord te geven op datgene wat jij wilt leren. Deze vraag wordt vooraf door de toegewezen instructeur aan jou gesteld, en daarna door hem omgezet in een doelstelling.

Aan het eind van de 10 lessen krijg je een evaluatieformulier.
Wij zien graag dat dit formulier wordt ingevuld, omdat wij willen weten hoe jij de lessen hebt gevonden. Kritische opmerkingen zijn welkom, opdat wij in de gelegenheid worden gesteld de lessen nog beter te maken. Tijdens iedere les worden de vorderingen en de oefenstof bijgehouden in een persoonlijk “biljartdossier”. Hierin kan de instructeur schrijven, maar dat mag jij zelf ook. Dit dossier mag je in bezit houden, zodat je ook tussendoor nog eens kan oefenen.

Biljartles wordt aangeboden in de clubaccommodatie van Biljartvereniging “De Bun” op tijden dat er geen andere activiteiten zijn. De tijd wordt vastgesteld na onderling overleg.
De bar is tijdens de lessen geopend. De consumpties zijn uiteraard tegen betaling verkrijgbaar. De kosten voor biljartles vind je terug op het inschrijfformulier.

De instructeurs

De Biljartvereniging “De Bun” biedt sinds 2003 biljartles aan. Daartoe hebben 5 leden een erkende opleiding gevolgd bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Met gediplomeerde instructeurs staan wij garant voor kwaliteit.
De instructeurs zijn (met bereikbaarheid):
Johan Rodermond036-5314862
Dennis Heffty035-5244008

Inschrijven

Als je biljartles wilt nemen kan je als volgt inschrijven:
  1. Download het formulier
  2. Vul het formulier volledig in
  3. Plaats jouw handtekening
  4. Stuur het formulier op naar de secretaris van de vereniging (adres staat bovenaan het inschrijfformulier) of deponeer in de brievenbus.
  5. Maak het geld over naar rekeningnummer NL81 RABO 0329 9584 53 t.n.v. HBV de BUN te Huizen o.v.v. “biljartles”.
Als het formulier en het geld bij de vereniging binnen zijn, ontvang je na uiterlijk 3 weken bericht van één van de instructeurs, wanneer de lessen gaan starten.
Daarbij wordt rekening gehouden met de aangegeven voorkeur(en).
Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Johan Rodermond of met het bestuurslid wedstrijdsecretariaat.
HomeBiljartles
home
home
Opgericht
7 oktober 1974
';