home Opgericht 7 oktober 1974

 
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
Ouder
Fotogalerij
 

Archief van Activiteiten van
Biljartvereniging "De Bun" te Huizen n.h.

HomeArchief2018-2019

Seizoen 2018-2019


Team DE BUN D1 kampioen Dagspelers!
Jos Blanke kampioen gewestelijke finale libre 2e Klasse bij De Bun
Oude foto
Wim Loman overleden
6 ballen toernooi - Huizer dialect
Districtfinale PK Bandstoten voor Dagspelers
Marga en Joop winnaar koppeltoernooi
Piet de Groot (Bun) winnaar districtsfinale libre 3e klasse
Opening van onze vernieuwde biljartzaal in de "De Baat"
Verbouwing van onze biljartzaal
Zoek = Ctrl-F

9 april

Team DE BUN D1 kampioen Dagspelers!

 vlnr.:Pons Gomez, Wim de Rooij, Gert Honing en Jan Barendregt.
Foto: Liesbeth Dambrink.17 februari

Jos Blanke van de biljartclub OSO kampioen gewestelijke finale libre 2e Klasse bij De Bun

 

 


19 december

Oude foto

Deze foto is enige jaren geleden gemaakt in Den Bosch door Ted Jansen bij de Gewestelijke Kampioenschappen. Pons Gomez en Tim Bout waren de spelers van de Bun en Leen hoogendoorn was supporter. Bron: http://dagcomp.afstoot.nl/index.html

 Vlnr.: Tim Bout, Pons Gomez en Leen Hoogendoorn.


6 januari

Wim Loman overleden

Uit ons Gastenboek:

 

Foto`s

 
Op de voorgrond Wim Loman. Deze foto stond jarenlang op de Homepage van debun.nl totdat bij de verbouwing in juni en juli 2018 het aantal speeltafels vergroot werd van 4 naar 6 tafels.

18 februari 2013
Vlnr. Joep van Loon, Piet van Amsterdam, Wim Loman en Henk van Ee.

28 oktober 2011.
Wim Loman en rechts Peter Sweering (Sinds 10 september 2011 bij de club).
11 november 2011.
Wim Loman districtskampioen 2e klasse libre

 


november/december 2018

6 ballen toernooi - Huizer dialect

 

 

 

november/december 2018

Biljartveréëniging De Bun

Van de zoemer binnen we mót de gymmestiek ëries wezen kijken bij de boveburen, da's biljartveréëniging De Bun. Dee spřlden vroger in zwembad De Bun, in 'n zaaltjen daerzoë. De veréëniging wurden ópëricht in october '74 en bedruipt z'n aigen. In 2002 binnen ze verhuisd naer waar of ze nou zitten, in de Baat, daer deejen we vroger, too 't 's wijnters nog dikkels vreur, schaesenrijen nij.

Mót de gymmestiek gaenen wel welderies vaker bij are veréënigingen of clubs kijken en miespřlen, tafeltennis en golf hemmen we óp dee menier oëk alderies ëdaen.

't Zal zoë óm ende bij mai of juni ëweest hemmen dat we binnen wezen kijken. We móggen oëk pramberen zoë'n balle mót 'n stok, dat neumen hullie 'n keu, te raken en teugen twee are ballen an te spřlen. We wurden goeëd begelaid deur hullie, mar 't vul vur óns nijt mie óm wat te raken.

D'r wazzen d'r bij dee 't effen beterder as are minsen deejen, mar dee hadden vuultijs in dienst alderies ëspřld, of wazzen vroger vuul in de kroeg ëweest. Mót m'n diensttijd zat ik bij de Milva, en 'n kroeg móg 'k van moeder nijt in, biljarten bin 'k dus nooit an too ëkómmen … 'n Paar van óns veunden 't wel neutig, mar vuus te warm óm mót zoë'n hette daer binnen te gaen staen spřlen. We hemmen too teugen dee minsen daerzoë ëzaid dat we van 't naejaar wel vrómkómmen zouwen, dat hemmen we ëdaen, half october binnen we d'r óp an ëgaen en binnen we lid ëwurren.
M'n kammeraad het vuul ëspřld in z'n diensttijd, dat zou Juul ... déël éën de Korte nog zien kannen, en dee zag nijt vuul … 'k Het al ëzaid teugen de aren dat ie de nijwe clubkampioen wurren gaet, 'k weet alléënig nog nijt wanneer of dat beuren gaet… Mót mijn zal 't wel niks wurren, mar 't mins het effen rust mót je denken en 'k bin van de straet of, aarst loep 'k oëk mar te klappen langest de weg nij.

We wurden ënooid óm de vijftiende december mie te dooën an 'n soortemet van flaauwekul wedstrijd, 'Kursaauwud zesballentoernooi' heetten dee, en mós arg neutig wezen. Je móggen je mins oëk mienemen, dus dee had 'k oëk mar innëschreven, de lakes wurden nae Kursaauwud toch vernijwd, wat kón d'r beuren nij? Mar eerst mós 'k de elfden december óp biljartles an, je krijgen twee lessen as je nijw lid binnen, en dee dag zou 'k de eerste les krijgen.
11 december.
Vanmarrëgen m'n eerste biljartles ëhad van Johan, bel heerokken, wat kan dee man spřlen. Je kannen 't zoë gek nijt bedenken of hij het 'n óplossing, hoo is 't meugelijk nij. 'k Was stik beduusd van dum, en nou mar hopen dat 't 'n bietjen hangen blijft wat of ie allemol ëprambeerd het te leren. 't Zal jelui meschien nijt ópëvullen wezen, mar 't valt nijt mie óm mijn wat te leren hoor. Nae 't ouwe en 't nijwe, in jannewari, hem 'k m'n tweede en vurloëpig leste les van dum.
15 december.
Too we ankwammen, zoë bij achten, zat 'r al 'n dot volk, we wazzen bijkangs de lesten dee kwammen. We kregen 'n bakkien annëbeujen, en too wurden 'n bietjen uitëduid ... wat of we dooën gungen. Héël neutig hoo ovve ze dat, vur jaren vróm al, bedocht hadden. De vrouwminsen mózzen mót en teugen mekaar spřlen, daer hadden ze biezóngere spelletjies vur bedocht, zoëlang 't mar mót 'n keu en biljartballen was. Vur de manlui was 't echt 't Kursaauwud zesballentoernooi, je mózzen mót roëd spřlen, en d'r laggen vijf witte ballen óp de tafel, dee je raken móggen hoo of 't 't beste uitkwam. Ze hadden oëk nog are spelletjies bedocht, mar 't gaet te veer óm dat allemol uit te duien.
't Was in alle gevallen 'n héël gezellig samenwezen en m'n mins het nog 'n mangkien mót allerlai voegelvoer vur buiten ëwunnen oëk. Too we óp huis an gungen kregen we nog 'n wikkelkook mie vur Kursaauwud, we gungen dus nijt leeghangs weg. Too we buiten kwammen was alles wit, 't had ësneeuwd, en we mózzen nog mót de fiets óp huis an … We binnen bol an ópëstapt, en zónger te glissen goeëd annëkómmen.

Nijw lid, Coralbes, 'n jooën van Kees van Wessel Spek.


19 december

Districtfinale PK Bandstoten voor Dagspelers

 

 

 

Er zijn ma 17, di 18 en woensdag, 19 dec district finales gespeeld bij De Bun.

Winnaar 3e klasse bandstoten dagspelers Kees Rietveld (De Wintertuinders.)
Winnaar 2e klasse bandstoten dagspelers Han Kroeskamp ( De Bun )
Winnaar 1e klasse bandstoten dagspelers Hans van Paridon. ( De Bun )


Kees Rietveld en Joop van Beek (r)Han KroeskampHans van Paridon7 oktober

Piet de Groot (Bun) winnaar districtsfinale libre 3e klasse

Piet de Groot van de HBV de Bun is ongeslagen kampioen geworden in de Districtsfinale libre 3e klasse. Piet speelde een degelijk toernooi en wist alle partijen in winst om te zetten.
Tweede werd Peter Lance van BV KeeCie uit Hilversum die in de voorlaatste partij tegen Ben van der Schaal van de HBV de Bun een ruime overwinning behaalde, mede door een serie van 26.
Ben van der Schaal werd door een kleine nederlaag in de laatste partij tegen clubgenoot Piet de Groot derde in dit toernooi, georganiseerd door de B.V. Rapiditas in Weesp.
Piet de Groot en Peter Lance hebben zich door dit resultaat geplaatst voor de Gewestelijke Finale van 25 t/m 27 januari 2019 in het district Amsterdam


1 september

Opening van onze vernieuwde biljartzaal in de "De Baat".

Foto`s

 

 

home
Dit is een foto van de opening op za 1 september.
De uitvoering van de keuzetrekstoot gedaan door wethouder sport Ronald Boom en ons oudste lid
Ben van der Schaal.
Foto: Hans van Paridon


28 mei

Verbouwing van onze biljartzaal

Foto's:
  11 juni 2018
  22 juni 2018
  27 juli 2018
  10 augustus 2018