Algemene Ledenvergadering 26 april 2010

De vergadering was druk bezocht, 41 leden tekenden de presentielijst.

In zijn openingswoord sprak de voorzitter Frans Elbers zijn tevredenheid uit.
"Het gaat steeds beter met onze vereniging, er worden veel wedstrijden in ons gebouw, met zijn prima ambiance, gespeeld maar ook daarbuiten en dat alles met een steeds beter resultaat."
Er werd stilte gehouden om de leden Dick Henkelman, Bram Polhout en Henk Smits te gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden.

De vergadering is vlot verlopen.
De financiële situatie van de vereniging is op orde en gezond. Begroting werd goedgekeurd.

Hans de Lange vroeg om bij bar/zaaldienst altijd de witte kas te gebruiken en altijd bij binnenkomst en vertrek de inhoud te controleren en op de barlijst te vermelden.
Ook vraagt hij de telmachine meer te gebruiken bij afrekenen, er worden te veel fouten gemaakt.

De voorzitter dankt enkele mensen speciaal, Roel Bosman voor zijn werk voor de website, Alice Bak voor het schoonmaken, bijvullen en inkopen van hapjes en drankjes, Wies Clement voor het wassen van thee- en handdoeken.

Vervolgen krijgt Max Beelman het woord, hij zet Tinus Clement in het middelpunt en een hoed op omdat hij aan de laatste eis van de KNBB heeft voldaan om het officiële diploma biljartinstructeur te ontvangen. Hij heeft een moyenne van 50 caramboles behaald.
Tinus spreekt zijn dank uit en prijst samenwerking binnen de Technische Commissie.

Pons Gomez staat uitgebreid stil bij het Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat.
Vraagt de leden die zaal-bardienst hebben de zaal en bar netjes achter te laten, loop aan het eind van je dienst alles even langs.

Joop van Beek vroeg bij verslag Clubkampioenschappen om sneller te reageren op zijn vragen. Joop gaf ook aan dat het Bestuur had besloten om met ingang van de competitie 2010-2011 een nieuwe regel in te stellen, wie op 1 februari niet 80% van zijn wedstrijden heeft gespeeld, wordt uit de competitie gehaald.
Joop reikte de prijzen uit voor behaalde clubkampioenschappen.
Eugiene Stuik bij driebanden, Hans Kos winnaar annonceertoernooi, Johan van Oostrum bij het libre, de van Erventrofee voor het hoogste score moyenne ging dit jaar naar Ben Boumans.
Voorzitter overhandigde vervolgens Joop van Beek de beker voor het kampioenschap bij het bandstoten en dankte Joop voor het vele werk om de competities goed te laten verlopen.

Pons Gomez had zich niet meer verkiesbaar gesteld, zijn plaats wordt ingenomen door Joop van Beek. Voorzitter dankte Pons voor zijn werk, hij kreeg bloemen en een slijtersbon.

De voorzitter sloot de vergadering en wenste iedereen een fijne vakantie en blijf gezond.

 

FOTO'S VAN DE VERGADRING STAAN IN LAGE RESOLUTIE HIERONDER.
HOGE RESOLUTIE BEELDEN ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ


DSC00013.jpg


DSC00014.jpg


DSC00015.jpg


DSC00016.jpg


DSC00017.jpg


DSC00018.jpg


DSC00019.jpg


DSC00021.jpg


DSC00022.jpg


DSC00026.jpg


DSC00027.jpg


DSC00029.jpg


DSC00030.jpg


DSC00031.jpg


DSC00033.jpg


DSC00035.jpg


DSC00036.jpg


DSC00037.jpg


DSC00038.jpg


DSC00039.jpg


DSC00040.jpg


DSC00041.jpg


DSC00042.jpg


DSC00043.jpg


DSC00044.jpg


DSC00045.jpg


DSC00046.jpg


DSC00048.jpg


DSC00049.jpg


18 mei 2010