Recreanten

De Bun 3 kampioen bij de recreanten 't Sticht

Verslag: Ted Jansen

 

Foto's van Hans hagen


Hans Hagen (De Bun 5) neemt zijn prijs in ontvangst in de biljartzaal van O.S.O. aan de van Musschenbroekstraat.


Het kampioensteam (De Bun 3). vlnr: Johan Panjer, Ted Jansen, Johan van Oostrum en Tinus Clement.

 


Mededeling van 11 maart j.l.:

Uitnodiging beslissingswedstrijden competitie

Beste Biljartvrienden,

Hierbij de uitnodiging voor de beslissingswedstrijden van de recreantencompetitie.
Wij hopen op spannende en sportieve wedstrijden en wensen de betrokken kampioensteams veel sukses toe !
Wij rekenen ook op een grote schare supporters en belangstellenden.  

Ontvang verder de hartelijke groeten van uw recreantenbestuur.
Cor Mallon