ZESBALLEN-PAASEIEREN-TOERNOOI


Dit drukbezochte en gezellige jaarlijkse paasgebeuren werd meestal op een vrijdag- of maandagavond gehouden.
Door competitieverplichtingen en een vroege Pasen zijn deze avonden niet beschikbaar.
Daarom willen wij dit “Toernooitje”dit jaar organiseren op

WOENSDAG 4 APRIL OM 8 uur.

Uiteraard zijn ook de partners, die ook worden bezig gehouden, hierbij weer hartelijk welkom.
Om een beetje voorbereid te kunnen zijn is het wel wenselijk dat u zich even aanmeldt. (inkoop eieren en prijsjes)
Op het publicatiebord kunt u uw naam en die van uw partner opgeven.

“de paaseieren commissie”

Voor uitleg van het zesballenspel zie:  Archief Webmaster